cover-image

Jouw belangrijkste rechten als flexwerker

Je hebt allerlei rechten als flexwerker. Het is belangrijk dat je die kent, zodat je voor jezelf kunt opkomen. Natuurlijk kennen wij jouw rechten als geen ander en zorgen wij er ook van onze kant voor dat je rechtvaardig behandeld wordt.

Jouw belangrijkste rechten:

Wat is het fasensysteem?

Normaal mag een werknemer drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd krijgen. De vierde uitzendovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd. Hetzelfde geldt als de arbeidsovereenkomsten een termijn van drie jaar overschrijden. Voor jou als flexwerker is er een uitzondering op dit systeem. In de Uitzend-cao heet die uitzondering het fasensysteem. In fase A mag jij als flexwerker een onbepaald aantal uitzendovereenkomsten krijgen voor de duur van 52 gewerkte weken. Hierna stroom je door naar fase B. In fase B mag je maximaal zes uitzendovereenkomsten krijgen voor de duur van maximaal drie jaar. Als laatste beland je in fase C: je krijgt een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Hoe zit het met vakantie(geld) bij flexwerkers?

Uit de Uitzend-cao volgt dat je bij een fulltime dienstverband (40 uur per week) recht hebt op 25 vakantiedagen per jaar en een vakantietoeslag van 8,33% van het loon. 

Heeft de flexwerker recht op loondoorbetaling bij ziekte?

Flexwerkers hebben gedurende de eerste 52 weken van arbeidsongeschiktheid recht op minimaal 90% van het laatstverdiende loon en de tweede 52 weken van arbeidsongeschiktheid recht op minimaal 80% van het laatstverdiende loon. Als de uitzendovereenkomst eindigt tijdens ziekte, heb je in sommige gevallen recht op een aanvulling op jouw Ziektewetuitkering.

Hebben flexwerkers recht op loon tijdens feestdagen?

Je hebt recht op loon over een nationale feestdag waarop niet wordt gewerkt, als je die dag normaal wel zou werken. Heb je een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, dan mag Meta Carrière er ook voor kiezen om in plaats van het loon door te betalen, een gedeelte van het loon te reserveren en dit op feestdagen uit te betalen. 

Bouwen flexwerkers pensioen op?

Op flexwerkers is het StiPP-pensioenfonds van toepassing. StiPP heeft twee regelingen: de Basis- en de Plusregeling. De Basisregeling is voor flexwerkers van 21 jaar en ouder die ten minste acht weken bij één uitzendwerkgever hebben gewerkt. De Basisregeling duurt maximaal 52 weken, waarna je doorstroomt naar de Plusregeling. 

Wat is de inlenersbeloning? 

De inlenersbeloning is een voorschrift uit de Uitzend-cao, op basis waarvan jij als flexwerker recht hebt op ten minste hetzelfde loon als iemand die in dienst is bij een (soort)gelijke functie bij de opdrachtgever. Deze gelijke beloning geldt ten aanzien van de volgende elementen: inschaling met bijbehorend loon, arbeidsduurverkorting, alle toeslagen voor werken in onregelmatigheid en/of onder (fysiek) belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk, initiële loonsverhogingen, specifieke kostenvergoedingen, periodieken, thuiswerkvergoedingen, eenmalige uitkeringen en vaste eindejaarsuitkeringen. 

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van deze website en daarbuiten te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod te verhogen. Klik op akkoord om aan te geven dat je instemt met ons privacy statement.